IMPORTANT INFORMATION

e-Bulletin and Procurement Register
The Public Procurement Act
PP Guidelines
Estonian PP Center
Estonian Purchasing and Supply Chain Management Association

Organisation of Public Procurements,Advise for Bidders and Contracting Authorities

Pakkuja


Konsultatsioonid pakkumuste koostamisel, pakkujate esindamine hankemenetluse käigus Hankija juures, Vaidlustuskomisjonis kui ka Kohtutes.

Kuidas võita riigihankeid?
Riigihangetes osalemise strateegia valik.
Millal on mõistlik vaidlustada riigihanget?


Hankija


I variant
  • Käsunduslepingute koostamine riigihanke läbiviimiseks.
  • Hankedokumentide ja Lepingute (raam- ja hanke-) koostamine vastavalt Hankija vajadustele.
  • Hanketeate sisestamine riigihangete registrisse (vajadusel ning volituste olemasolul).
  • Hankedokumentide väljastamine, suhtlemine huvitatud isikutega, hankedokumentidele selgituste andmine.
  • Otsuste eelnõude koostamine, protokollimine.


II variant
  • Pakkumuste avamise korraldamine, protokollide koostamine.
  • Pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kontroll, pakkujate kvalifitseerimine ning pakkumuste vastavuse kontrollimine, koosolekute protokollimine.
  • Pakkumuste hindamine, eduka pakkumuse väljaselgitamine.
  • Hankemenetluses vajalike otsuste ettevalmistamine.
  • Aruande esitamine riigihangete registrisse.
Poppworks OÜ
Eurohelp Ltd Registration code: 11065445 Käo 59-4, Tallinn 11317 GSM: +372 50 57689 E-mail: oigusburoo@gmail.com manager: Tom Annikve
Avalehele EST ENG