IMPORTANT INFORMATION

e-Bulletin and Procurement Register
The Public Procurement Act
PP Guidelines
Estonian PP Center
Estonian Purchasing and Supply Chain Management Association

Representation of Clients in PP Remedies and Courts

  • Esindamine Kohtutes ja Vaidlustuskomisjonis
  • Vaidlustuste ja (apellatsioon-) kaebuste ettevalmistamine
  • Vastulausete ja vastuste koostamine
  • Istungiteks ettevalmistamine ning istungitel osalemine esindajana
  • Konsultatsioonid ja kasulikud soovitused
Poppworks OÜ
Eurohelp Ltd Registration code: 11065445 Käo 59-4, Tallinn 11317 GSM: +372 50 57689 E-mail: oigusburoo@gmail.com manager: Tom Annikve
Avalehele EST ENG